Snöstatus konstgräsplanerna onsdag 26/02

Publicerad 2020-02-26 08:28
Aktuell status Viksjövallen 2 + 3 och Sandvik
  1. UPPDATERAT: Aktuell status Viksjövallen 2 och 3 + Sandvik: VV2 är spelbar. VV3 är inte spelbar

Vinterhållning Viksjövallen 2

Vi har gjort en upphandling med samma entreprenör som tidigare år för plogning av Viksjövallen 2. Planen kommer att plogas fr.o.m. 15 januari 2020.

Fr.om. 15 januari gäller följande:

Upplägget är att planerna plogas vardagar om det är mer än 5 cm snö. Snön skall vara röjd till kl. 17.00 nästkommande vardag. Detta innebär att vi måste ha tålamod med våra träningar om det visar sig att det är snö på planen.

Planerna får ej brukas om de ej är plogade.

Järfälla kommun har under hösten beslutat att vi inte längre får ploga ut någon snö utanför planerna om det inte finns en asfalterad yta att lägga snön på. Detta för att förhindra spridningen av gummit (mikroplast) som ligger på planerna ut i miljön/dagvattenbrunnar.

Eftersom vi saknar asfaltsytor på Viksjövallen runt planerna måste vi lägga snövallarna på planen vilket gör att vi i år kommer få en mindre yta att träna på.

Läs mer om spridning av mikroplaster från konstgräsplaner här!

Från kansliet försöker vi löpande att informera om planernas spelbarhet via hemsidan. Har ni möjlighet kan ni också svänga förbi planerna, då ser ni vilka förhållanden som råder.


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub