Styrdokument för ledare

Viksjömodellen

Vår beskrivning av hur vi pedagogiskt och praktiskt ska bedriva spelarutbildning.


Barnkonventionen

Svensk lag som skyddar barnens rätt och välmående.


Riksidrottsförbundet - Idrottens idéprogram

Beskriver i vilken värderad riktning svensk idrott ska bedrivas.


Spelarutbildningsplan SvFF (kod får man när man går C-diplom)

Beskriver vad vi bör göra när i spelarutbildningen.


Fotbollens "Spela, lek och lär"

Beskriver i vilken värderad riktning svensk fotboll ska bedrivas.


IFK Viksjö policys

Används för att styra beslut inom vissa områden i önskad riktning.


Cupmanual

Beskriver föreningens riktlinjer kring cuper


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub