Valberedningen

Valberedningen i IFK Viksjö arbetar aktivt för att för att hitta fler engagerade och kompetenta ledamöter, som vill driva utvecklingen av föreningen baserat på IFK Viksjös verksamhetsidé & värdegrund.

2022 års valberedning består av:

  • Ulf Drakmark
  • Joram Jacobsen
  • Clara Nyblom Hardie

Valberedningen arbetar efter modell framtagen av RF-SISU och anpassad för vår verksamhet, se länk nedan.

Är du intresserad eller har förslag på någon som du anser bör väljas till förtroendeuppdrag inom föreningen kan du nå oss på valberedning@ifkviksjo.se.


Ulf Drakmark
Joram Jacobsen Clara Nyblom Hardie
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub