Medlems- och aktivitetsavgifter

Fastställda avgifter för 2020

Medlemsavgift enskild 300 kr
Medlemsavgift familj 400 kr (om man är två eller fler från samma familj)

Aktivitetsavgift 7 - 9 år 1600 kr
Aktivitetsavgift 10 - 12 år 1700 kr
Aktivitetsavgift 13 år - och äldre 2050 kr
Aktivitetsavgift motionsfotboll 400 kr
Aktivitetsavgift representationslagen senior 0 kr
Aktivitetsavgift C-lag 1700 kr

Alla medlemmar betalar medlemsavgift, antingen enskild eller familj.
Alla spelare betalar förutom medlemsavgift även en aktivitetsavgift.

När ska avgiften vara betald?

Avgiften mailas ut i slutet på januari och ska vara betald senast den 28 februari till föreningens bankgiro 518-5111. Vid betalning skall fakturans OCR-nummer anges.

Betalda avgifter är en förutsättning för att få träna och spela i föreningen.

Börjar man spela under året skickar kansliet ut inbetalningskort när medlemmen registreras. Inga avgifter återbetalas om slutar under året.


Vart tar medlems- och aktivitetsavgifterna vägen?

Föreningen omsätter ca 6,3 miljoner kronor (inklusive lagkassor) och är en ideell verksamhet. Det betyder att föreningen inte har något vinstsyfte utan intäkterna ska endast täcka det kostnader som finns. Kostnader består främst av plan- och hallhyror, material, cuper, domare, utbildning, konstgräsplanerna, klubbhus, kansli, licenser, försäkringar och anmälan till seriespel.

I budgeten arbetar vi med nyckeltal, t.ex. hur mycket senior- respektive ungdomsverksamheten får kosta. Det skall även fördelas lika mellan flickor och pojkar.
En spelare i IFK Viksjö kostar i snitt 6500 kronor/år, men med hjälp av bidrag och evenemang kan vi hålla aktivitetsavgifterna på de nivåer vi har idag.


Avgifterna räcker inte, varifrån kommer resten?

Den största intäktskällan är medlemsavgifter följt av lagkassor och bidrag från stat/kommun. Även sponsring, bingo och svenska spel utgör en stor tårtbit.
Resten av de medel som föreningen behöver för verksamheten (22%) måste vi själva dra in med hjälp av olika aktiviteter, såsom cuper, sommarfotbollsläger, caféverksamhet, shop och andra evenemang där ni föräldrar bidrar med ert engagemang.


Budget intäkter 2020

Md diagram budget int kter 2020

Lagkassa

Lagkassan är lagets "egen" kassa där lagen kan genom olika aktiviteter samla in pengar till gemensamma cuper, resor mm. som ligger utanför det som täcks av klubben centralt. Det är frivilligt att ha en lagkassa, men har visat sig vara både praktiskt och nödvändigt för de flesta lagen. Hör med din lagledare om du vill veta mer om ert lags kassa.

Lagkassorna tillhör och redovisas via föreningen.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub