Medlems- och aktivitetsavgifter

Fastställda avgifter för 2022


Medlemsavgift enskild300 kr/år
Medlemsavgift familj (om man är två eller fler från samma familj)400 kr/år
Aktivitetsavgift 7 - 9 år 1600 kr/år
Aktivitetsavgift 10 - 12 år1700 kr/år
Aktivitetsavgift 13 år - och äldre 2050 kr/år
Aktivitetsavgift specialiseringsspår 15 år och äldre3000 kr/år
Parafotboll600 kr/år
Aktivitetsavgift motionsfotboll400 kr/år
Aktivitetsavgift motionsfutsal200 kr/år

Alla medlemmar betalar medlemsavgift, antingen enskild eller familj.

Alla spelare betalar förutom medlemsavgift även en aktivitetsavgift.

För att familjemedlemskap ska gälla behöver man meddela föreningen innan fakturan betalas vilka som ingår i familjen, det räcker med att göra detta en gång då det sedan sparas kommande år. Detta meddelas till kansli@ifkviksjo.se


Avgifter juniorverksamheten (2007 och äldre)

De året du fyller 15 år kan du välja att spela i vår ordinarie verksamhet eller ett specialicerat spår. De som väljer det specialicerade spåret har en högre aktivitetsavgift då kostnaderna för denna verksamhet är högre.

Den som under säsongen gör omval från specialisering till ordinarie verksamhet kommer inte få någon del av avgiften återbetald. Den som under säsongen gör omval från ordinarie verksamhet till specialisering kommer få en tilläggsfaktura på mellanskillnaden.


När ska avgiften vara betald?

Avgiften mailas ut i slutet på januari och ska vara betald senast den 28 februari till föreningens bankgiro 518-5111. Vid betalning skall fakturans OCR-nummer anges.

Betalda avgifter är en förutsättning för att få träna och spela i föreningen.

Börjar man spela under året skickar kansliet ut inbetalningskort när medlemmen registreras. Inga avgifter återbetalas om slutar under året.


Fritidscheck

Under hösten 2021 införde Järfälla kommun en fritidscheck för att främja att fler barn och unga ska kunna engagera sig i föreningslivet. Detta innebär att alla mellan 7-19 år kan ansöka om 800 kr från Järfälla kommun att använda till valfri fritidsaktivitet.

Erbjudandet riktar sig direkt till individen, du som målsman eller du som är 18-19 år kan ansöka om att få en lägre kostnad på vald aktivitet. Checken söks av individen och kostnaden dras av på fakturan från föreningen.

Om du vill använda denna check för att få en lägre avgift ska du gå i och ansöka om detta på Järfälla kommuns hemsida, det går inte att ansöka retroaktivt på en betald faktura.

För mer information om hur du söker www.jarfalla.se/Fritidschecken


Vart tar medlems- och aktivitetsavgifterna vägen?

Föreningen omsätter ca 6 miljoner kronor (inklusive lagkassor) och är en ideell verksamhet. Det betyder att föreningen inte har något vinstsyfte utan intäkterna ska endast täcka det kostnader som finns. Kostnader består främst av plan- och hallhyror, material, cuper, domare, utbildning, konstgräsplanerna, klubbhus, kansli, licenser, försäkringar och anmälan till seriespel.

I budgeten arbetar vi med nyckeltal med hur mycket senior- respektive ungdomsverksamheten får kosta. Det skall även fördelas lika mellan flickor och pojkar.

En spelare i IFK Viksjö kostar i snitt 6000 kronor/år, men med hjälp av bidrag och evenemang kan vi hålla aktivitetsavgifterna på de nivåer vi har idag.


Avgifterna räcker inte, varifrån kommer resten?

Den största intäktskällan är medlemsavgifter följt av lagkassor och bidrag från stat/kommun. Även sponsring, bingo och svenska spel utgör en stor tårtbit.

Resten av de medel som föreningen behöver för verksamheten måste vi själva dra in med hjälp av olika aktiviteter, såsom cuper, sommarfotbollsläger, caféverksamhet, shop och andra evenemang där ni föräldrar bidrar med ert engagemang.

Budget intäkter 2021

Md budgeterade int kter 2021

Lagkassa

Lagkassan är lagets "egen" kassa där lagen kan genom olika aktiviteter samla in pengar till bland annat cuper, resor och material som ligger utanför det som täcks av klubben centralt. Det är frivilligt att ha en lagkassa, men har visat sig vara både praktiskt och nödvändigt för de flesta lagen. Hör med din lagledare om du vill veta mer om ert lags kassa.

Lagkassorna tillhör och redovisas via föreningen.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub