Belastningsregister

Ett krav som vi har på alla ledare innan de formellt får bli ledare är att vi vill ha in ett utdrag ur belastningsregistret (för idrottsföreningar). Det gör du enklast via följande länk. Välj "Barn i annan verksamhet".
Du kan där också läsa mera om vad utdraget visar. När du sedan får tillbaka utdraget ska detta visas upp hos IFK Viksjös kansli.

Godkänns utdraget, dvs inga anmärkningar finns på utdraget, markeras du som ledare i det laget du önskar vara med i samt ledarkläder kan hämtas ut.

Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Med barn räknas alla personer under 18 år. På Riksidrottsförbundents hemsida finns mer att läsa om detta.

Allmänt

  • Med "ledare" avses huvudtränare, assisterande tränare, lagledare, materialare eller annan funktion i laget som regelbundet spenderar tid med barn och ungdomar inom föreningen. Det är dessa som är skyldiga att lämna in ett utdrag.
  • Vartannat år ska utdrag begäras på nytt av kansliet
  • När en ledare inte är behörig tas denna bort från MyClub och anses inte vara en ledare i föreningen längre
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub