Belastningsregister

Ett krav som vi har på alla ledare innan de formellt får bli ledare är att vi vill ha in ett utdrag ur belastningsregistret (för idrottsföreningar). Det gör du enklast via följande länk KLICKA HÄR.

Du kan där också läsa mera om vad utdraget visar. När du sedan får tillbaka utdraget ska detta visas upp hos IFK Viksjös kansli.

Godkänns utdraget, dvs inga anmärkningar finns på utdraget, markeras du som ledare i det laget du önskar vara med i samt ledarkläder kan hämtas ut.

Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Med barn räknas alla personer under 18 år.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub