Dunross

Du kanske har sett vår logotyp på matchtröjor bland barn- och ungdomar. Kanske har du funderat på vad det är för ett företag och varför den finns på så många matchtröjor. Stiftelsen Dunross & Co grundades 2012 med syfte att stötta väl fungerande organisationer som arbetar för att ge barn- och ungdomar en meningsfull och utvecklande tillvaro. Idag stödjer vi 160 föreningar inom bandy, basket, fotboll, handboll och innebandy och detta främst i Västsverige och Stockholmsområdet.

I vårt samarbete med föreningen följer upp och tittar på ett flertal faktorer inom föreningen såsom organisation, administration, värdegrund och ledarutbildningar. Vår förhoppning är att föreningen genom vårt stöd skall kunna stärka sin organisation och att det ekonomiska stöd vi ger föreningen skall skapa ett mervärde. Vår relation med föreningen bygger på öppenhet, tillit och långsiktighet.

De föreningar som erhåller stöd från Stiftelsen Dunross & Co har förbundit sig att följa dessa krav och värderingar:

• Föreningen skall arbeta för att ha en verksamhet med syfte att få med så många barn som möjligt, så länge som möjligt i en så bra och positiv miljö som möjligt.

• Föreningen arbetar för att verksamheten skall vara inriktad på lärande och långsiktig utveckling.

• Ingen form av toppning skall ske inom barnidrott upp till 12 år. Med toppning avses i detta fall att barn ges olika fördelar på grund av upplevd kunskapsnivå.

• Bland ungdomar 13-15 år kan större vikt läggas vid att erbjuda spel utifrån den egna kunskapsnivån men med hänsyn tagen till spelarens egen önskan.

• I samband med match skall ledare eftersträva en jämn fördelning av speltid och att barn får starta och avsluta lika många matcher. Matcher skall ses som ett träningstillfälle och en möjlighet för individen att utvecklas.

• Föreningen skall verka för att barn uppmuntras att hålla på med flera idrotter, utan att detta skall uppfattas som något negativt. • Ledare i föreningen skall vara föredömen och eftersträva att ge barnen en positiv upplevelse av idrotten.

• Föräldrar med barn i föreningen skall vara föredömen i samband med aktiviteter där föreningen är involverad.

• Spelare i föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen.

• Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism.

• Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska förekomma inom föreningens lag.

• Föreningen ska löpande arbeta med att utbilda ledare i föreningens policy och aktivt arbeta för att policyn efterlevs i verksamheten.

Idrotten väcker känslor och engagerar och ibland kan det uppstå konflikter där individer har olika syn på en händelse. I det fall att ni upplever att en förening inte lever upp till våra krav och värderingar ber vi er att ta kontakt med föreningens styrelse eller kontaktperson för att försöka reda ut situationen. Om ni trots det upplever att föreningen inte agerar är ni välkomna att höra av er till oss på Stiftelsen Dunross & Co. Tillsammans kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för att utveckla barn- och ungdomar till starka individer.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub