Årsmöte

Årsmöte 10 mars 2019

Till dig som är medlem i IFK Viksjö, Järfällas största idrottsförening, välkommen på årsmöte!

Dag och tid: 10 mars klockan 11.15

Plats: Klubbhuset, Andebodavägen 70, Järfälla

Verksamhetsberättelse 2018

Dagordning

Pdf Dagordning.pdf (100 KB)

Balans och resultaträkning 2018

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan 2019

Demokrati

Den 10 mars är det dags för årsmöte i vår förening. Årsmötet är det viktigaste mötet under hela året,för det är då föreningen dvs vi medlemmar beslutar om vad som ska göras under det kommande året. Årsmötet ska också rösta fram de som ska sitta i styrelsen och se till att utföra det som årsmötet beslutar. Det är alltså viktigt att många kommer på detta möte.

Vem har då möjlighet att komma på mötet?

Ja alla som är medlemmar får komma på mötet. Alla som är medlemmar har yttranderätt och förslagsröst. Dock så måste man vara fyllda 15 år under innevarande år för att få rösta. Medlemsröst får ej överlåtas på annan t.ex. målsman.

Hur kan jag som medlem föreslå en förändring?

Som medlem har du rätt att skicka in en motion. Enkelt översatt ett förslag. Motionen måste vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före årsmötet. Dvs senast den 17:e februari. Maila till styrelsen@ifkviksjo.se.

Riskerar jag att bli vald till något om jag kommer på ett årsmöte?

Absolut inte. Ingen person kan bli vald mot sin vilja. Dessutom så har valberedningen i IFK Viksjö till uppgift att i god tid få fram nya kandidater som föreslås på årsmötet. Mao så är det mesta redan klart. Dock så har årsmötet alltid rätt att föreslå någon annan än vad valberedningen föreslagit.

Varför bör jag som medlem komma på årsmötet?

Allt fungerar ju så bra! En förening kan endast verka om den har en styrelse. Dvs om vi inte får alla medlemmar delaktiga i vad föreningen gör riskerar vi att så småningom inte finnas till. Det är av yttersta vikt att vi som medlemmar är med och delaktiga i vad föreningen gör. Föreningen är ju vi medlemmar. Med de orden vill vi att så många medlemmar som möjligt kommer på vårt årsmöte den 10 mars i klubbhuset kl 11.15.

VÄLKOMNA!

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub