Aktuella utbildningar

För att IFK Viksjö ska kunna bedriva en bra verksamhet för våra medlemmar, så är det viktigt att våra ledare har rätt utbildningar som går i linje med vår röda tråd, Viksjömodellen.

IFK Viksjö erbjuder flera utbildningar kostnadsfritt för våra ledare/spelare/föräldrar. Nedan ser du de utbildningar vi erbjuder för tillfället.
Längre ner på sidan hittar du beskrivningar för alla utbildningar. Är du intresserad av en utbildning som du inte är målgrupp för är du ändå välkommen att anmäla dig, men är det ont om platser så prioriterar vi i första hand den målgruppen som utbildningen vänder sig till.

Datum 2022UtbildningMålgruppPlatsAnmälan
11 oktoberNormbollen/Ett steg framåtVärdegrundsledareDigitaltKlicka här
12 oktober

Träna barn, ungdomar och vuxna med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser

TränareDigitaltKlicka här
19 oktoberLeda små lirareLedare F/P15+16KlubbhusetKlicka här
26 oktober Coachande föräldraskapAlla ledare + föräldrarDigitaltKlicka här
27 oktober+17 novemberVärdebaserat ledarskapAlla ledareKlubbhusetKlicka här
10 novemberMyClubLagledareDigitaltKlicka här
16 novemberFördjupning - Träna barn, ungdomar och vuxna med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoserTränareDigitaltKlicka här
19 novemberMålvaktstränarutbildning DTränare (som har gått c-diplom)KlubbhusetKlicka här
24 novemberHLRAlla medlemmarKlubbhusetKlicka här

Externa utbildningar

Utöver våra egna utbildningar så erbjuder till exempel Stockholms fotbollsförbund och RF-SISU andra utbildningar, om du är intresserad av att lära dig mer. Om du hittar en utbildning du vill gå som inte är kostnadsfri, så kan du kontakta kansliet (elin@ifkviksjo.se) så kan vi se över möjligheten att föreningen står för kostnaden.

Utbildningar via RF-SISU hittar du här.
Utbildningar via Stockholms fotbollsförbund hittar du här.

Beskrivningar av utbildningarna

Leda små lirare
Denna kurs är tänkt att ge dig kunskap och insikter som är till din hjälp när du ska hålla träningar för små barn. Kvällskursen passar för alla som har med barn att göra men är speciellt tänkt för dig som är ex. förälder och tagit på dig att vara ledare för ett av föreningens lag i de yngre åldrarna. Lämplig som en första utbildning innan du startar verksamheten och innan du går din första tränarkurs.

Tränarutbildning C

  • en introduktion till den svenska fotbollsrörelsen
  • vad vi står för och vilka värderingar som står i centrum
  • hur barns fysiska, psykiska och sociala utveckling ser ut
  • vad som är viktigt att tänka på i träningen
  • en gedigen grund att stå på i kunskapen om själva spelet och hur du organiserar roliga, enkla och genomtänkta träningspass
  • hur du stimulerar barns och ungdomars lärande och hur du bäst kommunicerar och leder dem i sin utveckling
  • lära dig vad leken betyder för lärandet och hur du skapar en varm och trygg miljö där varje enskild spelare står i centrum och alla spelare är lika viktiga

Läs mer om utbildningen här: https://www.stff.se/utbildning/tranare/tranarutbil...

Normbollen
Normbollen är ett unikt egenutvecklat metodmaterial som utbildar i jämställdhet, jämlikhet och normer inom idrotten. Normbollen vänder sig till både idrottsutövare, föräldrar och ledare. Idrotten ska vara en arena där alla känner sig lika välkomna, och med hjälp av Normbollens beprövade metod och användbara material är det möjligt att skapa en inkluderande miljö.

Ett steg framåt
SvFF har tagit fram detta värdegrundsmaterial till dig som ledare för barn och ungdomar, så att du kan få tips och idéer till din verksamhet. Den största delen av materialet består av värderingsövningar, med syfte att stärka både jaget och laget och att skapa trygghet i gruppen. En annan del i materialet tar upp baskunskap om demokrati, jämställdhet, integration och hedersrelaterat våld och förtryck. Du får också råd och stöd kring hur du bör agera om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa.

Värdebaserat ledarskap
Futebol dá força Foundation utbildar dig som fotbollstränare i sin evidensbaserade metod och Värdebaserat ledarskap, och ger dig kunskap och verktyg grundade i beteendevetenskap för att du som tränare och ledare ska kunna stärka barns och ungas självkänsla, fysiska och psykiska hälsa samt ge dem verktyg att utvecklas både på och utanför fotbollsplanen, både individuellt och som lag, vilket också stärker lagets prestationsförmåga. Du får kunskap och verktyg för att:

  • Förstå dina värderingar och hur du kan använda dem effektivt i ditt ledarskap.
  • Skapa en trygg plats och en stöttande och stärkande kultur i ditt lag som skapar förutsättningar för spelares utveckling.
  • Stärka spelares självkänsla, självförtroende och psykiska och fysiska hälsa och välbefinnande.


Målvaktstränarutbildning D
Förståelsen för målvaktens betydelse för laget ökar ständigt. Tränarutbildning SvFF Målvakt D sätter målvakten i fokus och syftar till att ge alla tränare som är verksamma inom spelformerna 5 mot 5, 7 mot 7 eller 9 mot 9 en grundläggande utbildning kring målvaktsspelet. Utbildningen betonar vikten av att alla barn i åldern 8 – 12 år får genomföra färdighetsövningar för målvakter och turas om att vara målvakt vid spelövningar och i matcher. Från 13 års ålder rekommenderas en successiv specialisering till målvakt. SvFF Målvakt D präglas av enkelhet, ett positivt förhållningssätt och praktiska tips.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub