Lagets ekonomi

Lagkassor

Det är frivilligt att ha en lagkassa. Syftet med lagkassan är att samla in pengar till gemensamma cuper, resor mm. som ligger utanför det som täcks av klubben centralt.

Lagkassan får användas till:

- Cuper (Anmälningsavgifter, spelaravgift, resor, logi, mat/mellanmål, bensinersättning (18,50 kr/mil).

- Material (som köpts in via föreningens materialleverantör)

- Träningsläger

- Gemensamma lagaktiviteter (t.ex. bowling)

- Avslutningar (fika m.m.)

- Extern träning (t.ex. styrketräning, knäkontroll m.m.)

- Domaravgifter (träningsmatcher)

- Externa plan/halltider

- Presenter (enligt skatteverkets regler)

Inköp av alkohol får ej göras av lagkassans pengar.

Vill man använda lagkassan till något som inte är uppräknat enligt ovan måste man få ett godkännande av kansliet.

Fakturering av sponsorer, arbeten m.m. skall ske via föreningen centralt.

Laget skall ha en utsedd kassör som tecknar ett konto som skall stå i föreningens namn. Juridiskt sett tillhör lagkassorna föreningen, som också är skyldig enligt lag att bokföra/redovisa dessa. Därför är det viktigt att föreningens direktiv för lagkassa följs. Kassören skall föra en enkel redovisning där det går att utläsa vilka intäkter som kommit in och vilka kostnader man haft. Mallen "Redovisning lagkassa" skall användas och alla transaktioner skall ha en verifikation. Laget får inte ikläda sig större ekonomiska åtagande än att man vet att de täcks av lagets egna resurser. Inga ekonomiska avtal får skrivas utan styrelsens godkännande.

Eventuella utbetalningar av arvoden (dock ej domararvoden), reseersättningar eller andra ersättningar måste alltid kansliet kontaktas för godkännande.

Ingen del av lagkassan är personlig. Om en spelare slutar får inga återbetalningar göras. Om ett lag upphör tillfaller pengarna föreningen centralt.


Sponsorer till laget

Det är möjligt för lagen att skaffa sponsorer till det egna laget, all sponsring skall gå genom och godkännas av IFK Viksjös kansli. Detta för att vi inte ska hamna i konflikt med avtal vi har med samarbetspartners som är huvudsponsorer för klubben eller som strider mot våra etiska riktlinjer/policy. Hör av till kansliet för mer info.


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub