Lagets ekonomi

Lagkassor

Det är frivilligt att ha en lagkassa. Syftet med lagkassan är att samla in pengar till gemensamma cuper, resor mm. som ligger utanför det som täcks av klubben centralt.

Lagkassan får användas till:

- Cuper (Anmälningsavgifter, spelaravgift, resor, logi, mat/mellanmål, bensinersättning (18,50 kr/mil).

- Material (som köpts in via föreningens materialleverantör)

- Träningsläger

- Gemensamma lagaktiviteter (t.ex. bowling)

- Avslutningar (fika m.m.)

- Extern träning (t.ex. styrketräning, knäkontroll m.m.)

- Domaravgifter (träningsmatcher)

- Externa plan/halltider

- Presenter (enligt skatteverkets regler)

Inköp av alkohol får ej göras av lagkassans pengar.

Vill man använda lagkassan till något som inte är uppräknat enligt ovan måste man få ett godkännande av kansliet.

Fakturering av sponsorer, arbeten m.m. skall ske via föreningen centralt.

Laget skall ha en utsedd kassör som tecknar ett konto som skall stå i föreningens namn. Juridiskt sett tillhör lagkassorna föreningen, som också är skyldig enligt lag att bokföra/redovisa dessa. Därför är det viktigt att föreningens direktiv för lagkassa följs. Kassören skall föra en enkel redovisning där det går att utläsa vilka intäkter som kommit in och vilka kostnader man haft. Mallen "Redovisning lagkassa" skall användas och alla transaktioner skall ha en verifikation. Laget får inte ikläda sig större ekonomiska åtagande än att man vet att de täcks av lagets egna resurser. Inga ekonomiska avtal får skrivas utan styrelsens godkännande.

Eventuella utbetalningar av arvoden (dock ej domararvoden), reseersättningar eller andra ersättningar måste alltid kansliet kontaktas för godkännande.

Ingen del av lagkassan är personlig. Om en spelare slutar får inga återbetalningar göras. Om ett lag upphör tillfaller pengarna föreningen centralt.


Anmälningsavgifter

Anmälningsavgifter för S:t Erikscupen och seniorserier betalas direkt av föreningen.

Anmälningsavgifter till cuper

Föreningen betalar 1 cup/anmält sanktanlag för alla 5-manna lag och 2 cuper/anmält sanktanlag för alla 7- 9- och 11-manna lag. Läs mer under "Match och cup".

Distriktslagsavgifter

Föreningens står för deltagaravgifter för spelare som blivit uttagna till distriktslagsverksamhet.

Straffavgifter

Straffavgifter som klubben åläggs att betala för t.ex. dåligt uppträdande vid match, w.o. avgifter eller matchändringar bekostas av respektive lag eller spelare.

Sponsorer till laget

All sponsring skall gå genom IFK Viksjös kansli. Sponsring kan faktureras både via IFK Viksjö eller via Sportgrossen men vi måste ha underlag för bokföring I och med att vi har skyldighet som förening att betala reklamskatt skall det tas ut en kostnad gentemot föreningen enligt bifogat tabell med beräkning av skatt i förhållande till marknadsvärde. Med denna modell kan klubben följa de riktlinjer skattemyndigheten kräver av oss som förening.

Alla samarbetspartners skall godkännas av IFK Viksjö. Detta för att vi inte skall hamna i konflikt med avtal vi har med samarbetspartners som är huvudsponsorer för klubben eller som strider mot våra etiska riktlinjer/policy. Hör av till kansliet för mer info.


Samla pengar till lagkassan

Laget kan gemensamt välja att samla pengar till lagkassan genom till exempel försäljning av olika produkter. Det finns en hel del företag som erbjuder denna tjänst, därför har vi här nedan listat det som föreningens lag kan sälja utan risk för någon förlust.

Newbody - Kläder och träningskläder (https://www.newbody.se/)

Kakservice - Kakor (https://www.kakservice.se/)

Wahlkvist - Rabbatthäften (http://wahlkvist.se/rabatthaftet/salja-haften/)


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub