Styrelsen

Ordförande

Mattias Lindström

Mail: mattias@analyzing.se, tel 070-940 75 01

Ordinarie ledamöter

Per Rydén

Mats Svärd

Peter Hedengran

Lis Hernesten

Chris Karinsdotter Andersson

Åsa Otterbjörk

Harald Skjolden

Suppleanter

Annelie Carlström

Kontakt styrelsen: styrelsen@ifkviksjo.se


Valberedning

Joram Jacobsen (sammankallande)

Ulf Drakmark

valberedning@ifkviksjo.se


Revisorer

Peter Wallgren och Karin Rosén

revisorer@ifkviksjo.se


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub