Styrelsen

Ordförande

Mattias Lindström

Mail: mattias@analyzing.se, tel 070-940 75 01

Ordinarie ledamöter

Katarina Lundquist

Per Rydén

Malva Medin

Mats Svärd

Peter Hedengran

Lis Hernesten

Suppleanter

Johanna Åsman

Cecilia Lagerhäll

Kontakt styrelsen: styrelsen@ifkviksjo.se


Valberedning

Harald Skjolden (sammankallande)

David Landes

valberedning@ifkviksjo.se


Revisorer

Peter Wallgren och Karin Rosén

revisorer@ifkviksjo.se


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub