Diplomerad förening

Publicerad 2019-08-30 13:31
Diplomerad f rening 2
IFK Viksjö har sedan ett år tillbaka arbetat med att utveckla föreningen med hjälp av Svenska fotbollsförbundets material Diplomerad förening.

Detta är en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling.

IFK Viksjö startade arbetet sommaren 2018 där vi skickade ut en enkät till föreningens medlemmar. Svaren på denna enkät har sedan legat till grund för vad föreningen behöver utveckla och jobba med.

Det finns en gemensam målbild med sex målområden; inriktning/ledning, ledarförsörjning, spelarutbildningsplan, ekonomi, kommunikation och demokrati/delaktighet.

Inom varje målområde finns det kriterier som ska uppnås för att utveckla föreningens verksamhet.

Under kommande veckor kommer respresentanter från Stockholms fotbollsförund komma ut till Viksjövallen för att titta på vår verksamheten ute på planerna för att se hur våra styrdokument efterlevs i verkligheten.

Mer information om föreningens arbete kommer senare under hösten.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub