Åldersgruppsansvariga

Publicerad 2020-02-06 10:16
Från och med 2020 kommer vi ha en ny organisation.

Sedan dagen Viksjömodellen introducerades har implementering pågått i verksamheten. Tidigt hade vi idéer om att skapa högre närvaro på planerna ute i verksamheten i syfte att utveckla, stötta och vara bollplank till alla ledare. Vi har ett stort och ovärderligt engagemang från många mammor och pappor som tar sig an utmaningen som fotbollstränare på ideell basis, att kunna hjälpa till så mycket det bara går känns som en självklarhet!

Utmaningen är förstås resurser, både ekonomiska och personella så som det ofta är i en förening. Nu äntligen börjar bitarna falla på plats!

Med rekryteringen och anställningen av Marcus tillsammans med tidigare organisation runt sportrådet kommer vi nu ha resurser att komma ut på planen i mycket större utsträckning än tidigare.

Vi väljer att kraftsamla resurserna i de yngre åldrarna då vi tror att det finns som störst behov av hjälp och inspiration de första åren. Alla åldersgrupper från 7-9år kommer ha en åldersgruppsansvarig som följer åldersgruppen under de tre första åren i spelformen 5vs5. Från 10 års ålder kommer Marcus Walin ta vid och hjälpa till de två första åren i spelformen 7vs7. Från och med april månad planerar vi att vara närvarande under en träning i veckan hos åldersgrupperna. Nedan presenteras vilka som är åldersgruppsansvariga i respektive ålder.

Med denna organisation skapar vi stöd till träningsgrupperna de första fem åren. Vad kan man då förvänta sig att få hjälp med?

Ingången är att lyssna på tränarna och ta in vad som önskas och på vilket sätt samt inom vilka områden man söker hjälp och inspiration. Några av de områden vi tror att vi kan bidra med hjälp inom är träningsplanering, övningsdesign och inte minst bidra med erfarenhet av tidigare "best practice" inom föreningen. Vi hoppas också kunna vara bollplank i olika teoretiska resonemang kring spelarutbildning och ledarskap. Teoretisk utbildning inom olika områden ser vi också att vi kan bidra med om det finns behov och efterfrågan. Vi tror att vi tillsammans i dialog med varandra kan lyfta IFK Viksjös verksamhet till nästa nivå!

Central målvaktsträning

Målvakten har en speciell roll vilken kräver specifik träning och utbildning inom vissa delar som övriga spelare inte behöver. För att stärka den rollen och hjälpa tränarna ute i grupperna har vi en central målvaktsträning som leds av Jamil Yousef. Jamil har själv spelat målvakt och utbildat sig till instruktör för målvaktsspel via SvFF:s utbildningar till nivå avancerad. Jamil leder och planerar vår målvaktsträning tillsammans med två instruktörer, Camilla och Jakob.

Jakob spelar målvakt i vårt seniorlag på herrsidan och Camilla spelade till för ett par år sedan i vårt seniorlag på damsidan.

En gång i veckan från och med april kommer målvakter i spelformen 9vs9 och 11vs11 kallas till träning på Viksjövallen.

För det yngre åldersgrupperna finns möjlighet till besök under en träning av en målvaktsinstruktör. Syftet är då att bidra med inspiration och kunskap om målvaktsträning till gruppens tränare. Huvudsyftet är då alltså inte att träna målvakterna utan snarar att träna tränarna i målvaktsträning.

Vill man ha ett besök och hjälp med sin målvaktsträning maila en förfrågan till sportradet@ifkviksjo.se

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub