Motionsfutsal herr

Regler Motionsfutsalen

Publicerad 2021-10-22 09:31

*Då vi har begränsningar på hur många som kan träna futsal måste vi sätta ett maxtak på 15 deltagare på en träning d v s kallelsen kommer att låsas när 15st tackat ja till träningen. Vi har även ett min. antal på 6st för att träningen ska bli av.

* Anmälan till att vara med på en träning ska ske via kallelse som kommer ut via mailen. Kallelsen stängs 20.00 kvällen innan träningen. Anmälan via Motionsfutsalens Whatsappgrupp är INTE en giltig anmälan.

* Har man inte anmält sig i tid till träningen alt. anmälan är fullbelagd får man sätta upp sig på reservlista via Whatsappgruppen. Man kan alltså inte anmäla sig via Whatsapp eller komma ner på träningen och förvänta sig att man kan få vara med att spela.

Det gäller även om färre än 14 är anmälda.

* Inga gäster kan tyvärr vara med utan vill man vara med måste man lägga upp sig på listan som finns på IFK VIksjös hemsida

* Du får inte ha skor som avger märken på golvet inomhus.

Mikael Dovrell
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub