Motionsfotboll herr

Uppdaterade regler motionsfotbollen

Publicerad 2022-03-07 23:34
​Då vi börjar bli ett stort antal personer med på listan (>44st) över utövare på IFK Viksjö motionsfotboll behöver vi förtydliga och skärpa till reglerna kring anmälan för fotbollsträningarna.

* Vi kommer från och med säsongen 2022 sätta ett maxtak på 16 deltagare på en träning för att undvika att behöva använda oss av avbytare d v s kallelsen låses när 16st tackat ja till träningen. Vi har även ett min. antal på 8st för att träningen ska bli av.

* Anmälan till att vara med på en träning ska ske via kallelse som kommer ut via mailen. Kallelsen stängs 20.00 kvällen innan träningen. Anmälan via Whatsapp är INTE en giltig anmälan.

* Har man inte anmält sig i tid till träningen alt. anmälan är fullbelagd får man sätta upp sig på reservlista via Whatsappgruppen. Man kan alltså inte anmäla sig via Whatsapp eller komma ner på träningen och förvänta sig att man kan få vara med att spela.

Det gäller även om färre än 16 är anmälda. Reserver måste få klartecken från ledare att man har en plats om det skulle bli avhopp.

* Från och med säsongen 2022 kommer vi att inte tillåta gäster, utan har man någon som vill vara med att spela så måste man anmäla sig via hemsidan och därefter får man kallelse som alla andra.

Mikael Dovrell
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub