Motionsfotboll herr

Regler Motionsfotbollen

Publicerad 2021-10-22 09:29
Då vi börjar bli ett stort antal personer med på listan (>45st) över utövare på IFK Viksjö motionsfotboll behöver vi förtydliga och skärpa till reglerna kring anmälan för fotbollsträningarna.

* Då det börjar bli kallare kommer vi nu i senhöst/vinter sätta ett maxtak på 16 deltagare på en träning för att undvika att behöva använda oss av avbytare d v s kallelsen låses när 16st tackat ja till träningen. Vi har även ett min. antal på 8st för att träningen ska bli av.

* Anmälan till att vara med på en träning ska ske via kallelse som kommer ut via mailen. Kallelsen stängs 20.00 kvällen innan träningen. Anmälan via Whatsapp är INTE en giltig anmälan.

* Har man inte anmält sig i tid till träningen alt. anmälan är fullbelagd får man sätta upp sig på reservlista via Whatsappgruppen. Man kan alltså inte anmäla sig via Whatsapp eller komma ner på träningen och förvänta sig att man kan få vara med att spela.

Det gäller även om färre än 16 är anmälda.

* Gäster får endast komma med om vi är färre än 11 deltagare. Man kan inte låta en gäst komma om man själv inte är med på träningen och man är själv ansvarig för sin gäst. Ledarna meddelar träningsdagen om gäst kan medverka. En gäst får max vara med 3 gånger sedan måste den anmäla sig på listan över regelbundna deltagare för att få fortsätta samt att betala medlemskap och aktivitetsavgift. Anmälda spelare från kallelsen har ALLTID förtur att träna.


Vi hoppas att alla hjälps åt med att efterfölja detta så det underlättar för alla som är med och spelar.

Väl mött på planen!

Ledarna Motionsfotbollen

Mikael Dovrell
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub