Lagets organisation

Lagets/gruppens organisation vid uppstart av nya lag

- Huvudtränare
- Asstränare
- Lagledare
- Kassör
- Föräldrarepresentanter
- Föräldragrupp
- Materialare

När vi startar upp nya lag så strävar vi efter att det skall se ut enligt nedan.

Tränare

4-6 tränare per träningsgrupp/lag
Planerar och genomför träningar
I samråd med övriga ledare bestämma vilka cuper/turneringar och läger som skall genomföras (antal utifrån föreningens rekommendationer)
Matcha laget, ge instruktioner till spelarna (innan, under och efter matchen)
Deltar på föreningsmöten ca 4 ggr/år

Lagledare

Två lagledare per träningsgrupp/lag
Tar hand om fortlöpande information (e-mail, postfack, sms).
Ansvarar för lagets närvarorapportering
Anmäler till cuper och turneringar (S:t Erikscupen i samarbete med kansliet)
Föräldrakontakt (länk mellan tränare och föräldragrupp)
Uppdaterar lagets hemsida med lagets/gruppens aktiviteter (träningar, matcher, läger, samkväm)
Uppdaterar spelar- och ledarlistor (my club)
Deltar på föreningsmöten ca 2-3 ggr/år

Kassör

En kassör per lag/grupp
Tecknar konto som står i föreningens namn.
För enkel redovisning (kassabok) (lämnas in till kansliet 2 ggr/år
Lagkassan används för t ex. läger, cuper, material och trivselaktiviteter som ej föreningen centralt bekostar.
Intäkter är t ex. lotterier, försäljning av kakor, korv osv. Många lag har också fasta inbetalningar per månad eller år för respektive spelare.

Föräldrarepresentanter

3-4 representanter per lag/grupp
Planerar gemensamma trivselaktiviteter. Ex. kick-off, kaffe vid bortamatcher, läger, föräldramatch osv.
Planerar och genomföra arrangemang som laget/gruppen är ålagda att genomföra.

Materialare
1 per lag/grupp
Ansvarar för lagets gemensamma material som bollar, övningsmaterial samt matchtröjor

Ledarorganisation vid sammanslagning 10 år

Syfte

  • Säkerställa gemensam spelarutbildning för åldersgruppen
  • Skapa en gemensam inlärningsmiljö i åldersgruppen
  • (Miljön vi skapar i gruppen blir spelarnas norm)

För att underlätta processen finns en framtagen modell vilken har tillämpats tidigare med gott reseultat.

En arbetsgrupp om tre till fyra ledare utses ur den gemensamma ledargruppen.

Denna grupps uppgift är att planera, analysera och reflektera över spelarutbildningen och utveckla den långsiktigt utefter de riktlinjer som finns angivna i Viksjömodellen.

Inom gruppen utses en huvudtränare vars uppgift är att föra arbetet framåt då meningsskiljaktigheter uppstår eller då man "kör fast" i en fråga, ett beslutsmandat ska finnas.

Huvudtränarens uppgift är att leda arbetet i detta forum där allas åsikter är värdefulla, en "one mans show" är inte önskvärd.

Arbetsgruppen träffas regelbundet var fjärde till var sjätte vecka inne i klubbhuset under en ordinarie träningstid, övriga tränare genomför träningen vid detta tillfälle.

Regelbundenheten i dessa sittningar är av betydelse för att löpande utvärdera och reflektera över verksamheten och planera inför framtiden.

Gruppen ansvarar för säsongsplanering, periodplanering och planering av träningspass för årskullen.

Övriga ledare i gruppen ska informeras och delges vad denna grupp avser att föreslå för planering och inriktning, alla ledare måste ha insikt i hur spelarutbildningen ska genomföras.

Alla tränare ska ha träningsplaneringen klar för sig inför varje träningspass och ny period.

Gruppen har sportchef och sportråd till sin hjälp om detta önskas.

IFK Viksjö äger rätten att både utse och avsätta tränare i denna grupp och även inom verksamheten i övrigt om arbetet inte fungerar eller om verksamheten inte följer de regler och riktlinjer som anges i Viksjömodellen.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub