Lagets organisation

Lagets/gruppens organisation

  • Tränare
  • Lagledare
  • Åldersgruppsansvarig
  • Kassör
  • Föräldrarepresentanter
  • Föräldragrupp
  • Materialare


Tränare

4-6 tränare per träningsgrupp/lag
Planerar och genomför träningar och matcher
I samråd med övriga ledare bestämma vilka cuper/turneringar och läger som skall genomföras (antal utifrån föreningens rekommendationer)
Deltar på föreningsmöten ca 4 ggr/år


Lagledare

1-2 lagledare per träningsgrupp/lag
Tar hand om fortlöpande information (e-mail, postfack, sms).
Ansvarar för lagets närvarorapportering
Anmäler till cuper och turneringar (S:t Erikscupen i samarbete med kansliet)
Föräldrakontakt (länk mellan tränare och föräldragrupp)
Uppdaterar lagets hemsida med lagets/gruppens aktiviteter (träningar, matcher, läger, samkväm)
Uppdaterar spelar- och ledarlistor (my club)
Deltar på föreningsmöten ca 2-3 ggr/år


Åldersgruppsansvarig

Alla lag på 7-11 år har en åldersgruppsansvarig som är utsedd av föreningens sportråd, denna har till uppgift att stötta ledarna med bland annat träningsupplägg. Detta för att säkerställa att alla spelare i föreningen får en likvärd utbildning som är baserad på den senaste tränarutbildningen och forskningen.


Kassör

En kassör per lag/grupp
Tecknar konto som står i föreningens namn.
För enkel redovisning (kassabok) (lämnas in till kansliet 2 ggr/år
Lagkassan används för t ex. läger, cuper, material och trivselaktiviteter som ej föreningen centralt bekostar.
Intäkter är t ex. lotterier, försäljning av kakor, korv osv. Många lag har också fasta inbetalningar per månad eller år för respektive spelare.


Föräldrarepresentanter

3-4 representanter per lag/grupp
Planerar gemensamma trivselaktiviteter. Ex. kick-off, kaffe vid bortamatcher, läger, föräldramatch osv.
Planerar och genomföra arrangemang som laget/gruppen är ålagda att genomföra.


Materialare

1 per lag/grupp
Ansvarar för lagets gemensamma material som bollar, övningsmaterial samt matchtröjor

Baserat på 20-25 spelare

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub