Träning och planer

Träning

All träning ska utgå från våra principer för träning vilka du kan läsa om i Viksjömodellen samt i vår receptbok.

Målbilden är att alla spelare ska kunna få den grund som behövs för att kunna följa sin dröm oavsett hur den ser ut samtidigt som välmående och trivsel bibehålls.

Vår spelarutbildning tar avstamp i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Träningstider (på plan och i hall)

Träningarna bedrivs mestadels på konstgräs på Viksjövallen och Sandviksplan. Under vinterhalvåret så tränar de yngsta lagen inomhus och de äldre lagen kan boka strötider i inomhushallar. Tider fördelas två gånger per år, från april respektive november. Det finns också möjlighet att boka extra tider, för t.ex träningsmatcher, på IFK Viksjös bokningssajt.

Skötsel av planerna sker till stor del av kommunen. Konstgräsplanerna omfattas av ett separat driftsavtal. Varje år fördelas tider till planer och hallar av kansliet. Alla lag får underlag att fylla i önskemål av tider från kansliet. Träningstider fördelas sen med en fördelningsnyckel samt efter ålder, serietillhörighet och önskemål. Detta görs i samråd med Sportrådet.

När fördelningen skett är det upp till laget att gå igenom sina tider så att de inte krockar med matcher, cuper, eller andra aktiviteter. Vid eventuella byten mellan lag skall kansliet informeras.

En publik översikt av tränings- och matchtider finns på hemsidan under "Viksjövallen". Strötider bokas hos kansliet.

Naturgräsplanen - Viksjövallen 1

Gräsdatum - när naturgräset får användas

Övergång från konstgräs till naturgräs för de gräsberättigade lagen, dvs tillåtelse att använda naturgräset, sker vid ett s.k. "gräsdatum". Datumet är angivet i dokumentet med fördelning av träningstider, och innebär alltså att t.ex seniorlag flyttar till naturgräs och frigör träningstider på konstgräset. Observera dock att gräsdatumet anges som ett preliminärt datum och kan ändras med kort varsel. Det är kommunen som bestämmer när det är tillåtet att beträda naturgräset.

På hösten när naturgräset stänger för säsongen återgår de gräsberättigade lagen till konstgräset på samma tider som innan tillträdet på våren.

Konstgräsplanerna - Viksjövallen, Sandviksplan och Järfällavallen

Vi måste vara rädda om vårt fina konstgräs. Se till att samla ihop skräp, tejp efter benskydd m m, använd soptunnorna. Se också till att hålla ordning vid sidan av konstgräset.

Se till att det inte ligger cyklar, väskor eller står barnvagnar, m m nära sidlinjerna (skaderisk i samband med match och träning). Cyklar skall ställas på anvisad plats utanför staketet.

Gå inte in på/över planen under träning eller match. Det är förbjudet att cykla på konstgräset.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub