Närvaro

Aktivitetskort

Närvarorapportering från lagen ligger till grund för klubbens ansökan om aktivitetsstöd från kommun och stat. Därför är det extra viktigt att detta rapporteras vid alla träningar, matcher, cuper, teori osv. då klubben får betalt för varje sammankomst och deltagare.

Alla lag skall rapportera närvaro i medlemsregistret My club (kalendern). Alla aktivitetstillfällen laget genomför (träningar, matcher, möten, övriga aktiviteter) kan rapporteras både i smartphone och dator.

Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar, 4 till 25 år, som deltar i en ledarledd gruppverksamhet. Det skiljer sig i reglerna mellan stat och kommun men MyClub summerar detta automatiskt.

Saker att tänka på:

  • Fyll i personnummer (10 siffror) på samtliga spelare/ledare i My club.
  • Aktiviteten måste pågå i minst 1 timme för att vara godkänd.
  • Minst 1 ledare skall stå med på varje sammankomst för att den skall vara godkänd.
  • Närvaron måste också registreras senast 4 veckor efter aktiviteten för att vi skall få bidrag.

Manual till MyClub hittas här!

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub