Spelare

Nya spelare - och de som slutar

Lagledaren skall rapportera alla nya samt spelare som slutat i vårt medlemsregister My Club (kansliet får då ett automatiskt mail). Så fort spelaren bestämt sig för att börja skall följande uppgifter registreras; namn, adress, personnummer, mailadress samt telefonnummer. Spelaren/ledaren får sedan en faktura och ett informationsbrev om föreningen.

Spelaren har möjlighet att provträna 3 ggr innan man läggs in i registret och får en faktura. Bestämmer sig spelaren för att börja räknas det dock från det första provträningstillfället.

Alla lagledare har inloggningsuppgifter till vårt medlemsegister My Club för att kunna lägga till, ta bort eller ändra uppgifter till spelare och ledare i sitt lag. Man kan även skapa Exceldokument, skicka e-post, kallelser och sms. Om du saknar inloggningsuppgifter, kontakta kansliet.

Manual till MyClub hittas här!

Dispenser

Spelare med personlig dispens (sådan man söker om) får bara spela i den åldersklass som dispensen avser. Om man deltar i annan åldersklass förverkas dispensen. Kansliet hjälper till med dispensansökan och föreningen står för kostnaden. Dispensen ska alltid tas med till match, och uppvisas före match för motståndare och domare. Läs mer på StFF:s hemsida.

Försäkring

Spelare och ledare som är aktiva och medlemmar i föreningen omfattas av en olycksfallsförsäkring via FOLKSAM.

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd och gäller vid skada i samband med träning, tävling, match/turnering och under resor till och från aktiviteterna.

Läs mer om försäkringen här!


Licenser

I samband med att lag anmäls till seriespel betalas också licensavgift och licensförsäkring, detta står klubben för.

Det året spelaren fyller 12 år

Spelaren skall registreras i Svenska fotbollsförbundets system Fogis Folksam, och det görs med hjälp av ett intyg som distribueras från kansliet. Intyget avser godkännande hos förälder att registrering av personuppgifter får ske. Lagledare distribuerar och tar in ifyllda intyg. Själva registreringen görs av kansliet.

Det året spelaren fyller 13 år

I lagen med spelare från 13 år och äldre har utsedda ledare access till Fogis, där spelarna finns registrerade. Årlig utbildning/information kommer att hållas för berörda personer. Från 13 år och äldre är det resultat i serierna och då skrivs laguppställningar ut via systemet Fogis.

Det året spelaren fyller 15 år

Intyg för licensiering ska ske från det år spelare fyller 15 år. Intyget avser godkännande från förälder att registrering av personuppgifter får ske, finns att tillgå på kansliet. Lagledare ser till att intygen blir ifyllda. Dessa samlas ihop och lämnas till kansliet som registrerar detta.

Spelare får ej delta i StFF tävlingsmatch utan licensiering.Spelarövergångar

T o m 15 år skall alltid föreningen som spelaren kommer ifrån kontaktas av lagledaren för att meddela att spelaren kontaktat IFK Viksjö. När övergången är klar skall uppgifter såsom namn, adress, personnummer och telefonnummer meddelas kansliet.

Från 15 år och äldre skall alltid föreningen som spelaren kommer ifrån kontaktas av lagledaren för att meddela att spelaren kontaktat IFK Viksjö. När föreningarna är överens skrivs en övergångsanmälan mellan föreningarna. Kontakta kansliet för mer info.

Övergångar administreras av kansliet i samarbete med lagledningen.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub