Allmänt

Organisation och verksamhet

IFK Viksjö är en av norra Stockholms största fotbollsföreningar Vi utbildar våra ledare kontinuerligt för att lagen ska få bästa möjliga tränare och säkerställa att verksamheten bedrivs lika i hela föreningen. Med kompetenta ledare får vi en bra verksamhet.

Föreningen har en organisation uppbyggd för att leda verksamheten, med stadgar, verksamhetsidé och värdegrunder som ledstjärnor. Föreningen består av en beslutande styrelse, en ledningsgrupp för operativt stöd till kansli och styrelse, ett kansli för löpande stöd och utveckling av verksamheten samt ett flertal verkställande utskott som representerar fotbollsverksamheten.

På alla nivåer finns forum för tränare och lagledare att utbyta erfarenheter och dela med sig av information. På så vis stärker vi banden mellan träningsgrupperna och säkerställer att vi följer samma mål och riktlinjer.

Md sid 4 bild 1

Mål och riktlinjer

  • Vi bedriver en breddverksamhet där alla ges tillfälle att delta
  • Vi utvecklar barnens/ungdomarnas bollkunnande så att de som vill kan avancera i spelet (individuell utveckling)
  • Vi agerar för att barnen/ungdomarna ska bli goda föredömen för andra och för föreningen
  • Vi sporrar föräldrar till att aktivt delta i verksamheten, genom en välorganiserad förening
  • Vi utbildar föräldrar till goda ledare
  • Vi värnar om IFK Viksjös föreningskänsla
  • Vi är självförsörjande på spelare
  • Vi har en ekonomi i balans

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub